اونقدر خوشمزه میگه مامان دست نمیزنم مامان فقط بیبینم که همه قرقره ها و دکمه ها رو دو دستی بهش میدم

/ 2 نظر / 31 بازدید
زهرای روزهای خوب پاییزی

سال نوت مبارک عزیز دل....ایشالا که سال جدید سال خوب وخوشی برات باشه عزیزم ای جونم گل دختر که بزرگ شده و میتونه حرف بزنه

آفرين

[بغل][قلب][ماچ]